Programy do pracy z archiwami robotów KUKA VKRC1-VKRC4.

Wersja 2.0

Program do czyszczenia archiwum robota - tylko VKRC1. Plik archiwum trzeba najpierw rozpakować. Program umożliwia wyczyszczenie plików z koordynatami punktów z nieużywanych pozycji oraz z niepotrzebnych plików.

Program posiada kilka opcji, dzięki którym można zdecydować o jego zachowaniu (np.tworzenie kopii czyszczonych plików).

Przed czyszczeniem wykonywana jest analiza i można przejrzeć raport przed podjęciem decyzji o dalszym działaniu.

Po wykonaniu czyszczenia i wgraniu archiwum do robota należy wykonać przejazd próbny dla wszystkich przetworzonych programów z zachowaniem najwyższej ostrożności.

Wykonałem wiele czyszczeń i nie zauważyłem nieprawidłowości, ale nie gwarantuję, że się nie pojawią.

Znane problemy:

1. Istnieje błąd w silniku wiązania plików folge*.src z folge*.dat oraz up*.src z up*.dat, który uniemożliwia stosowanie programu w plikach zawierających inne definicje ruchu niż PTP, LIN, CIR, KLIN i KCIR. Niestety wymaga całkowitej przebudowy silnika porównań. Na ten czas program działa poprawnie dla plików w których użyte są tylko ruchy PTP, LIN, CIR, KLIN i KCIR.

Pobierz:
KukaCzyszczenieArchiwum-2.0.0.1.exe
Rozmiar: 3,00 MB (bajtów: 3 153 199)
Wersja: 2.0.0.1
Data budowy: 2011-10-28 12:51 (GMT+2)

 

 

Wersja 7.5 zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

  Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji
 • Poprawiono błąd składania widoku końcowego VKRC dotyczący danych w klamrach
 • Wprowadzono możliwość otwarcia dowolnego pliku jako tekstowego (nie ma kontroli zawartości pliku)
 • Usprawniono obsługę plików tekstowych z opisami sygnałów
  Do zrobienia w następnych wersjach:
 • zaimplementowanie obsługi zip

Pobierz:
KukaKonwerter-7.5.1.3.exe
Rozmiar: 923 KB (bajtów: 945 664)
Wersja: 7.5.1.3
Data budowy: 2014-10-02 05:42 (GMT+2)

 

Wersja 7.4 zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

  Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji
 • Poprawiono błędy składania widoku końcowego VKRC1
 • Wprowadzono obsługę VKRC2
 • Wprowadzono obsługę VKRC4
 • W nagłówku dodano informację o wersji TPVW
  Do zrobienia w następnych wersjach:
 • zaimplementowanie obsługi zip

Pobierz:
KukaKonwerter-7.4.1.24.exe
Rozmiar: 922 KB (bajtów: 944 640)
Wersja: 7.4.1.24
Data budowy: 2014-06-17 05:42 (GMT+2)